METIS EDS ALPHA

2017-07-30T13:40:45+03:00

METIS EDS ALPHA

הסורק הראשון למשפחת ה-EDS הוא סורק ה-EDS ALPHA, סורק שולחני פלנרי משוכלל לגדלים A3 ו- A2. משפחת סורקים מקצועיים אילו מבית METIS הומצאה על מנת להתגבר על המגבלות והקשיים המצויים בקטגוריה זו בסורקים מחברות אחרות.

סורק זה מציע איכות תמונה גבוהה במיוחד, […]